Compare properties

Compare

No properties found to compare.

Image Alt

TÜRK VATANDAŞLIĞI

  /  TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk Vatandaşlığı

Bize nasıl yatırım yapılır ve Türk vatandaşlığı nasıl alınır:

Gayrimenkul sahipliği yoluyla sizin ve aileniz için Türk vatandaşlığı edinme fikri en kolay, en hızlı ve en karlı yollardan biridir, çünkü alıcının ülkenin en büyük şehirlerinden birinde yaşama imkanı ile Türkiye’de bir mülk edinmesine olanak tanır. , İstanbul gibi mülkün yanı sıra kiralayarak, yatırım yaparak ve 3 yıl sonra daha yüksek getiri ile yeniden satarak kazanç elde etmek.

Türk hükümeti tarafından 2018 yılında kabul edilen vatandaşlığa kabul kararına ilişkin en son mevzuat, bir yabancının Türk vatandaşlığını çeşitli şekillerde kazanmasını kolaylaştıran kanunlardan biridir ve bunların en önemlisi gayrimenkul mülkiyetidir. Tek koşul, mülk değerinin 250.000 USD’nin üzerinde olmasıdır.

Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika’da sadece vize almanın yanı sıra, Türk pasaportu dünyada 26. sırada yer alıyor ve 51’den fazla ülkeye vizesiz ve 42 ülkeye varışta vize ile giriş imkanı sağlıyor.

Japonya, Katar, Malezya, Endonezya, Brezilya, Hong Kong ve diğer Balkan ülkeleri ile bazı Doğu Avrupa, Güney Afrika, Güney Kore ve Güney Amerika ülkeleri Türk pasaportunu vizesiz kabul eden güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

Türk pasaportunuzla varışta vize alabileceğiniz ülkeler: (Maldivler, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Rusya ve diğer ülkeler).

Gayrimenkul Sahipliği Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alma Şartları

Türkiye’de gayrimenkul mülkiyeti, bir mülk satın alınarak ve tapu alınarak yapılır. Mülkün değeri, üç yıl satılmaması kaydıyla 250.000 ABD Dolarının üzerinde olmalıdır. 250.000 USD tutarına ulaşmak için birden fazla mülk satın almak da mümkündür.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Aşamaları

Aşama talep ediyor.
Dosyayı Göç İdaresine göndermek.
Dosyanın ön incelemesi.
Genişletilmiş inceleme aşaması ve dosyanın değerlendirilmek üzere Vatandaşlığa Kabul Dairesine iletilmesi.
Dosyanın vatandaşlığa kabul listesine dahil edilmesi.
Dosyayı kabul edip etmeyeceğinize karar verme aşaması.
Sonucun başvuruyu yaptığınız ofise bildirilmesi.

Türk vatandaşlığı almak için gerekli belgeler

Gayrimenkul tapusu veya sözde gayrimenkul sözleşmesinin onaylı bir kopyası.
Bir gayrimenkul değerleme (3 aydan fazla değil).
Gönderen bankanın mührü ile damgalanmış orijinal ödeme makbuzları.
Alıcı bankanın mührü ile damgalanmış, satıcının hesabındaki orijinal talepler.
Vatandaşlık başvurusu için vekaletnamenin iki nüshası.
Pasaportun Türkçe tercümesi (koca, eş ve 18 yaşından küçük çocuklar).

 

Kanun Tercümesi

Söz konusu kanun çerçevesinde Türk vatandaşlığının verilmesine ilişkin kararnamede değişiklik yapan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilen karar, derhal yürürlüğe girer.

6 Aralık 2018

“Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı”

Madde 1- 11 Şubat 2010 tarih ve 139/2010 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden çıkarılan Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin kararnamenin ikinci fıkrasının (b) bendi. Şubat 2010’da, “Satın alan” cümlesinden sonra “Tam tapu veya irtifak hakkı” ibaresi konularak taşınmazın bedelinin az olmamak üzere nakit olarak ödenmesi sağlanmıştır. 250 bin ABD Doları veya bu tutarın Türk Lirası karşılığı olan ve noter ile satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi, taşınmazın tapu senedine satılamayacağına veya devredilemeyeceğine dair ek ibare yerleştirilmiştir. üç yıllık bir süre için başka bir parti.

Madde No. 2- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde No. 3- Bu Kararname hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

You don't have permission to register